Kilka słów o SAIP

Instytut Poligrafii na Politechnice Warszawskiej istnieje od 1968 roku. Do dnia dzisiejszego studia w Instytucie ukończyło - w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym bądź podyplomowym - blisko 2000 osób. Najczęściej utrzymujemy kontakty jedynie z kolegami, którzy studiowali na tym samym lub sąsiednim roku. A przecież w pracy i w interesach zawsze miło spotkać kolegę ze studiów... Żeby więc ułatwić kontakty między absolwentami powołaliśmy do życia Stowarzyszenie Absolwentów IP PW, którego członkami - zgodnie ze zmienionym statutem - może być osoba fizyczna, która ukończyła studia o profilu poligraficznym w Politechnice Warszawskiej.

Pomysł powołania do życia Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii zrodził się przed Zjazdem z okazji Trzydziestolecia Instytutu Poligrafii (w 1998 roku). Ale wszystkie formalności zostały załatwione dopiero w 2003 roku przed Zjazdem z okazji Trzydziestopięciolecia. Statutowym celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska absolwentów, służenie pomocą w rozwiązywaniu istotnych problemów merytorycznych z zakresu wiedzy poligraficznej, ekonomiii przepisów prawa dotyczących tej branży, nawiązanie i utrzymywanie współpracy z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, wspomaganie szkolnictwa branżowego. Zapraszamy do zapoznania się ze statutem po zmianach i do wypełnienia deklaracji, a potem przesłanie jej na adres Stowarzyszenia.


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii PW

4 listopada 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej.
W Walnym Zebraniu wzięło udział 31 ze 186 członków.

Przed rozpoczęciem obrad obecni członkowie, na wniosek Ewy Mudrak, uczcili minutą ciszy pamięć Profesora Andrzej Makowskiego. Profesor Andrzej Makowski zmarł 23 października 2013 r. po ciężkiej i długiej chorobie. Był uczniem i przyjacielem Profesora Felicjana Piątkowskiego. Współorganizował studia poligraficzne przy Wydziale Geodezji i Kartografii PW, Był promotorem wielu prac magisterskich i doktoranckich naszych absolwentów.

Zgromadzeni członkowie Stowarzyszenia wysłuchali i jednomyślnie przyjęli uchwały o zatwierdzeniu:
- sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za lata 2008-2013
- sprawozdań finansowych za lata: 2011 i 2012

Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu.

W tajnym głosowaniu wybrano nowe władze, które ukonstytuowały się następująco:

Zarząd:
 • Prezes: Andrzej Żurkiewicz
 • Wiceprezes: Stefan Jakucewicz
 • Wiceprezes: Grzegorz Wiśniewski
 • Członek zarządu: Henryk Dudziak
Komisja Rewizyjna:
 • Przewodniczący: Grażyna Kolanowska
 • Zastępca przewodniczącego: Tadeusz Rożalski
 • Zastępca przewodniczącego: Wojciech Kossek
Sąd Koleżeński:
 • Przewodniczący: Edward Godawa
 • Zastępca przewodniczącego: Iwonna Stefańska
 • Zastępca przewodniczącego: Maria Kwiatkowska
 • Zastępca przewodniczącego: Jacek Tyczyński

Na zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków w wolnych wnioskach:
 • Henryk Dudziak w imieniu Członków Stowarzyszenia złożył specjalne podziękowania Majce Kwiatkowskiej za wieloletnie zaangażowanie w działalność SAIP-u.
 • Edward Dreszer przekazał w imieniu Polskiej Izby Druku składkę w wysokości 6000,00 PLN na tablicę upamiętniającą Profesora Felicjana Piątkowskiego.
 • Tadeusz Rożalski zaproponował ufundowanie przez Stowarzyszenie tablicy upamiętniającej Profesora Andrzeja Makowskiego.
Wszelkie prawa zastrzeżoneStowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW